Meän kieli som modersmål.

Met joka olemme syntynhet 1900 luvun alku puolella meillä oli Meän kieli, Äitinkieli.
Vi som är är födda i början på 1900 talet vi hade Meänkieli som Modersmål.

Emme met olhet kuulhet Ruotsin kieltä kuin Malmivara laisilta, eli ruottalaisilta niin ku met niitä kutsuimme, silloin kuin net kuljethin kalastamassa meän vesillä.
Inte hade vi hört de svenska språket talas annat än av Malmbergs bor, eller svenskarna som vi kallade dom, då när de var och fiskade i våra fiskevatten.

Silloin ku net yreitethin päästä juttelemhan meän kansa, kattusimme pitkin nokka vartta maahan ja vastasimme jo tai ei, emme met ymmärtännhet kieltä.
Närde försökte komma till tals med oss, tittade ner i marken längst näsryggen och svarade bara ja eller nej, vi förstod inte språket.

Ruotsin kielen jäljillen päästhin vasta silloin kuin alethin koulhun.
Vi kom det svenska språket på spåren när vi började skolan.

Nyt sitä käsittä kuinka vaikea se oli ja on, kuin ej saanut oppia Äitinkielen , ennen kuin alkui oppia virasta kieltä, niin kuin ruotsin kieli meille oli.
Nu förstår man hur svårt det var och är, när man inte fick lära sig modersmålet , innan man började lära sig ett främmande språk, vilket svenska språket var för oss.

Mie voin sanua ette koulu varasti minulta Äitinkielen.
Jag kan med fog säga att skolan stal mitt Modersmål.

Nyt kuin olen täysi ikäinen en osa puhua ylesön edessä tunnen epävarmutta kielen puolesta, tahtuisin käyttä Meän kieltä mielluimmin, en osa ruotsin kielen niin hyvin.
Nu när jag är fullvuxen , vill jag inte tala inför en församling, jag är osäker på det svenska språket, jag skulle helst vilja använda Meän kieli mitt riktiga modersmål.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0